Otwarcie wyremontowanych sal w oddziale w Bolesławiu

6 października był wyjątkowym dniem dla naszego przedszkola. Odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanych sal przedszkolnych. Wśród zaproszonych gości byli pan Wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki, pani dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek, pani dyrektor Przedszkola w Bieńkowicach Barbara Somerla, pani sołtys Krystyna Maisik, pani radna Barbara Szymczyna, panie z rady rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi, której dokonali Wójt Gminy oraz przedszkolaki. Pani dyrektor podziękowała za troskę o dobro dla najmłodszych panu Wójtowi pani dyrektor GZOKSiT oraz wszystkim osobom zaangażowanym w dbanie o naszą placówkę. Następnie w sali wiejskiej starsze dzieci przedstawiły krótki program artystyczny dla gości, w ten sposób dziękując za swoje nowe, kolorowe miejsce do nauki i zabawy.

Dodano: 6.10.2020