Stop! Mogę zatrzymać smog.

Nasze przedszkole zakwalifikowało się do kampanii edukacyjno informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Celem kampanii było podniesienie świadomości mieszkańców a w szczególności dzieci przedszkolnych w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia. Dzieci brały udział w zajęciach przybliżających zagadnienia zanieczyszczeń powietrza. W ramach kampanii placówka została zaopatrzona w oczyszczacze powietrza.

Dodano: 24.03.2021