Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami

Przedszkole w Bieńkowicach podjęło wezwanie #challengejestesmyzwaminiebieskimimotylami. Celem tej akcji było poszerzenie wiedzy i świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Jako placówka oświatowo-wychowawcza jesteśmy solidarni z osobami z autyzmem i przekazaliśmy niebieską iskierkę wykonując symboliczne zadania. Serdecznie dziękujemy Rodzicom naszych Przedszkolaków za zaangażowanie w szybką akcję.

Dodano: 23.06.2021